TRĂNG BAN NGÀY


Lờ lững bên mây một nửa trăng
Đồng xanh đương rộ sóng băng băng
Chim reo ríu rít cây râm bóng
Diều bỗng vi vu dây gió căng
Núi mỡn xanh non như lụa mới
Sông mát êm đềm tựa ánh trăng
Quê hương một bức tranh sơn thuỷ
Thiếu dáng một người, em biết chăng
03/8/2017
Tú Sụn