NGÔI TRƯỜNG SẮP SẬP

Ảnh: Sưu tầm


Mời bà con cả nước
Về Nậm Chua, Huổi Lèng
Huyện Mường Chà, Điện Biên
Xem ngôi trường sắp sập
Xem các cháu học tập
Các cháu ăn “cơm không”
Mà đau thắt trong lòng
Mà rưng rưng nước mắt
Tiết trời lạnh như cắt
Các cháu đi chân trần
Áo che không kín thân
Đúng tận cùng nỗi khổ
Đường đi là hào hố
Phải leo dốc leo đèo
Đúng là bản cực nghèo
Toàn là dân đói rách
Nhà nước có chính sách
Ưu tiên cho vùng cao
Nhưng không biết tại sao
Còn bản làng như vậy
Chính phủ có nhìn thấy
Có ý kiến gì không
Lãnh đạo có động lòng?
Hay là mặc kệ nó
Xây lại trường không khó
Làm đường đi dễ dàng
Giúp đỡ cho bản làng
Thoát qua cơn bỉ cực
Xin có câu tình thực
Giảm tượng đài, công viên
Giảm nhà hát dành tiền
Tập trung cho miền núi
Cho người dân đỡ tủi
Cho công bằng văn minh
Họ cũng là dân mình
Mà bất công quá mức
Thời chiến tranh khổ cực
Đã hoà bình vẫn nghèo
Với Đảng vẫn cứ theo
Mà bao đời vẫn thiệt
14/12/2018
Tú Sụn