ĐỪNG BỘP CHỘP*

Ảnh: Sưu tầm


Cùng trên một quả địa cầu
Cùng chung số phận đối đầu như nhau
Ôn dịch chẳng đoán được đâu
Ngày nay chưa có ngày sau có liền
Chớ đừng bộp chộp luyên thuyên
Mà vội tuyên bố đã yên ổn rồi
Chủ quan khinh dịch ai ơi
Không may bùng phát tiêu đời người dân
18/2/2020
Tú Sụn
* Một số tỉnh chuẩn bị công bố hết dịch!