TẾT CÓ NGHĨA GÌ

Ảnh: Sưu tầm


Tết không tết chẳng có nghĩa gì
Kể từ ngày em mãi ra đi
Hồn treo đầu núi thân chân núi
Suốt đời này vẳng tiếng từ quy
21/1/2020
Tú Sụn