HỠI NGƯỜI KHÔNG THAM NHŨNG

Ảnh: Sưu tầm


Sống trên đời thì phải biết đấu tranh
Cho lẽ phải, công bằng và chân lý
Quyết vạch mặt mưu đồ lũ quỷ
Thà hy sinh, không dung thứ kẻ gian
Chúng là ai, trong vỏ bọc khôn ngoan
Mèo già khụ nên trở thành lũ cáo
Cũng mũ mão, giày hia, xiêm áo
Cũng uy quyền trọng vọng hữu danh
Nhưng thực ra là một loại đồng đanh
Đang phá hoại niềm tin dân tộc
Ôi đau nhói bao con tim khối óc
Biết thương yêu hờn giận trên đời
“Nơi suối vàng hỡi Bác Hồ ơi!
Bác có biết đang còn loài sâu mọt
Lũ quạ đen vẫn luôn mồm đua hót
Giả oanh vàng khi móng vuốt nhớp nhơ”
Hỡi lương tri! Sao cứ nỡ thờ ơ
Sao cứ mãi để vàng thau lẫn lộn
Giữa giông tố, sự đời bề bộn
Lẽ thường tình vạn sự gian nan
Xem lại đi trang lịch sử vẻ vang
Cả dân tộc đỗ máu xương giành được
Có những kẻ ngày xưa yêu nước
Nay hẹp hòi, ích kỉ, cá nhân
Dẫu biết rằng chưa phản nước hại dân
Nhưng tham nhũng tội trăm lần như thế
Được lòng dân ngày nay đâu có dễ
Khi kẻ thù, phản động rập rình
Tham nhũng kia sẽ đánh mất niềm tin
Với Đảng ta của nhân dân lao động
Vì quyền lợi toàn dân, vì cuộc sống
Hãy đồng lòng kiên quyết đấu tranh
Biết vì dân, biết liêm khiết, trung thành
Mà phó mặc thả bèo trôi nổi
Hãy suy nghĩ! Đó cũng là tội lỗi
Là tiếp tay cho kẻ gian manh
Chúng nhởn nhơ mặc sức tung hoành
Chúng phá hoại niềm tin của Đảng
Hãy xứng danh con người cách mạng
Dũng cảm lên vạch mặt quan tham
Gương mẫu lên, miệng nói tay làm
Cho trong sạch chính quyền, xã hội
Để góp phần dựng xây đời mới
Cho nước nhà giàu đẹp văn minh

Hãy yêu Tổ quốc, yêu dân mình

Không dung túng bọn quan sâu mọt

04/10/1991
Tú Sụn
P/s: Ngày 20/10/1991 đã gởi về toà soạn báo Quân đội nhân dân nhưng không thấy đăng