VUI GIÀ

Ảnh: Sưu tầm


THAN GIÀ
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Tháng ngày thấm thoắt tựa chim bay,
Ông gẫm mình ông, nghĩ cũng hay.
Mái tóc chòm xanh, chòm lốm đốm,
Hàm răng chiếc rụng, chiếc lung lay.
Nhập nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ
Khấp khểnh ba chân dở tỉnh say
Còn một nỗi này thêm chán ngắt,
Đi đâu giở những cối cùng chày.

(Hoạ bài THAN GIÀ của Nguyễn Khuyến)
VUI GIÀ
Nhìn lên trời gió thổi mây bay
Ngẫm nghĩ cuộc đời thấy quá hay
Mái tóc phong sương chưa điểm bạc
Hàm răng rau mắm cũng không lay
Con vui hiếu thảo làm luôn giỏi
Cháu khoẻ ngoan hiền học cũng say
Ở tuổi bảy mươi gân cốt khoẻ
Trầu cau khỏi phải cối và chày
11/7/2021
Tú Sụn