NỊNH THẦN – VONG ÂN*

Ảnh: Sưu tầm


Làm người tá túc chốn hồng trần
Chớ có lòng đen, thói bất cần
Khúm núm hai tay bưng thủ tướng
Khinh thường một dạ nhạt ân nhân
Cầm hờ lạt lẽo lơ thầy cũ
Nắm chặt khom lưng cố nịnh thần
Bản chất con người tồi tệ vậy
“Lừa thầy phản bạn”, kẻ vong ân
9/9/2019
Tú Sụn
* Bắt tay với Thầy giáo cũ thì nhạt nhẽo, bắt tay với Thủ tướng thì khúm núm, nịnh thần!