SĨ PHU NGOẢNH MẶT

Ảnh: Sưu tầm


Một bầu trời u ám
Sĩ phu là quan tham
Quyền và tiền khống chế
Tất cả đều phải cam

Sĩ phu giờ ngoảnh mặt
Bởi khiếp sợ quan gian
Với thủ đoạn tàn bạo
Sự nghiệp sẽ tiêu tan

Sĩ phu không có chức
Chỉ nói trổng vu vơ
Cho dù lắm yêu nước
Biết làm sao bây giờ

Bởi vì đang ngắn cổ
Cố kêu không thấu trời
Chính quyền giờ một giuộc
Chúng ngu gì mà: Ơi!

Sĩ phu có chức vụ
Vẫn thờ ơ, vô tâm
Thượng sách là ngậm miệng
Bởi bản thân nhúng chàm

Sĩ phu có quyền lực
Nhưng mà cứ im re
Bởi đã trót tham nhũng
Nên giờ nói ai nghe

Sĩ phu là công chức
Quanh năm chẳng nói gì
Vì đã biết thân phận
Hé miệng ra nó đì

Những sĩ phu cánh hẩu
Vờ lên tiếng cho vui
Thực ra không phải vậy
Chúng đánh trống bỏ dùi

Duy nhất còn Bác Trọng
Đang mạnh mẽ hô hào
Là sĩ phu yêu nước
Thể hiện trách nhiệm cao

Đất nước này mờ mịt
Không biết sẽ về đâu
Vì chỉ mình Bác Trọng
Đơn độc tác ao sâu
6/11/2018
Tú Sụn