SAO LẠI TRA CÒNG*

Ảnh: Sưu tầm

SAO LẠI TRA CÒNG*
Bàn tay đã cứu biết bao người
Sao lại tra còng thấy hổ ngươi
Đạo đức phôi pha tâm trái ngược
Thế nhân thấm thía nỗi buồn cười
Có công ghi nhận chưa tròn kiếp
Mang tội lưu danh hết trọn đời
Nuối tiếc bệnh nhân đành hụt hẫng
Ngành y thiệt hại đến mười mươi
20/4/2023
Tú Sụn

* Có cần thiết phải còng tay vị GS-TS-BS đáng kính này không?