TIA SÁNG CUỐI ĐƯỜNG HẦM

Ảnh: Sưu tầm

Bọn vi rút Vũ Hán
Giết chết hàng triệu người
Bao quốc gia tan tác
Nền kinh tế thụt lùi

Việt Nam ta tưởng giỏi
Giờ cũng phải te tua
Vác xin làm không kịp
Bỏ tiền tỷ đi mua

Người dân gần chết đói
Quan chức có người hời
Đứa lót bi cung ứng
Kẻ nhập nhèm để xơi

Dịch ngày càng bùng phát
Cả thế giới chịu sầu
Loay hoay mà chèo chống
Nhưng chửa đạt đến đâu

Vác xin nhiều kỳ vọng
Các nước đang tin xài
Nhưng ông chẳng bà chuộc
Nên khó biết tương lai

Nay nghe tin từ Mỹ
Có thuốc mới ra đời
Điều trị bệnh cô vít
Có hiệu quả tức thời

Trong lòng vui như tết
Chờ thử nghiệm lần ba
Rồi cho ra sử dụng
Cả thế giới vỡ oà

Tên thuốc này, thần thánh
Mon nu pi ra via (Molnupiravir)
Sống chung cùng cô vít
Nước mắt thôi đầm đìa

Nếu là hiệu quả thật
Y như nói, không nhầm
Thì chúng ta đã thấy
Tia sáng cuối đường hầm
16/7/2021
Tú Sụn