SÂN SAU*

Ảnh: Sưu tầm


Làm tiền ngon ăn nhất
Là thiết lập sân sau
Vừa né được luật pháp
Vừa bảo vệ được nhau

Có nhiều nhất thế giới
Là sân sau Việt nam
Nắm trong tay quyền chức
Sân sau của quan tham

Sân sau có nhiều loại
Loại sân sau gia đình
Là ăn dày, ăn trọn
Tất cả thuộc về mình

Điển hình sân sau ấy
Là ông Nguyễn Đức Chung
Cho vợ con cai quản
Thu hiệu quả vô cùng

Còn loại sân sau khác
Của các quan tin dùng
Là chọn doanh nghiệp ruột
Để ăn chia nhau cùng

Sân sau được ưu ái
Kể cả có đấu thầu
Lập quân xanh quân đỏ
Nên không trật vào đâu

Có lúc chúng táo bạo
Thực hiện chỉ định thầu
Giá công trình ngất ngưởng
Tha hồ mà chia nhau

Hầu hết quan đầu tỉnh
Ít nhất vài sân sau
Sở, ban, ngành huyện, xã
Có sâu sau nên giàu

Hầu hết quan cấp bộ
Có hàng chục sân sau
Các cơ quan dưới bộ
Có vài ba sân sau

Quan doanh nghiệp nhà nước
Sân sau lại càng nhiều
Nguyên vật liệu thổi giá
Bòn rút biết bao nhiêu

Sân sau Thủ tướng biết
Và đã nói khơi khơi
Để ngang nhiên vơ vét
Có khi vì được hời

Lâu nay chống tham nhũng
Sân sau bị bỏ qua
Nên chúng cứ tồn tại
Moi sạch tiền Quốc gia

Công trình đáng giá một
Có khi định giá mười
Chúng chia nhau thoải mái
Rút tiền xong chúng cười

Số tiền bị thất thoát
Bởi sân sau quá nhiều
Đảng, Chính phủ đều biết
Nhưng hình như xuôi chiều

Nếu không chống quyết liệt
Triệt tiêu hết sân sau
Muốn đất nước giàu có
Phải đến trăm năm sau
5/9/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo vietnamnet.vn: Người đứng đầu không vượt lên chính mình thì khó chống tham nhũng