TRĂNG THANH

Ảnh: Sưu tầm

Gì bằng thích thú đến mùa trăng
Thơ mộng dịu êm bóng chị Hằng
Lá thức gieo lời cùng gió gợn
Sông mơ bắt chuyện với sao băng
Ngày chờ mải miết đâu lơ đãng
Đêm đợi mỏi mòn có biết chăng
Tha thiết mong người trong mộng tưởng
Vai kề thủ thỉ ngắm hoa đăng
29/10/2021
Tú Sụn