CHIỀU MONG…

Ảnh: Sưu tầm


VẮNG XA
(Hồi văn)
Tác giả: Kim Nguyen Van
Vây thành sắc đỏ nhuộm hừng đông
Ngày chớm lại vun để gió lồng
Cỏ mượt sương đùa da diết nhớ
Cây mềm lá rụng võ vàng trông
Rỗng lòng hiu hắt trời se lạnh
Gầy dáng quạnh cô giấc tẻ nồng
Đợi mõi mòn đêm dài cách trở
Mây hờn dỗi hạ khóc buồn sông

(Đọc từ phải qua trái):
Đông hừng nhuộm đỏ sắc thành vây
Lồng gió để vun lại chớm ngày
Nhớ diết da đùa sương mượt cỏ
Trông vàng võ rụng lá mềm cây
Lạnh se trời hắt hiu lòng rỗng
Nồng tẻ giấc cô quạnh dáng gầy
Trở cách dài đêm mòn mõi đợi
Sông buồn khóc hạ dỗi hờn mây

(Hoạ bài VẮNG XA của tác giả Kim Nguyen Van)
CHIỀU MONG…
Nhiều hanh gió nhẹ muộn về đông
Chiều đến đậm sương dãi bóng lồng
Nắng nhạt hoa đùa mong đợi ngắm
Diều căng trẻ thích mãi chờ trông
Ước tình mơ mộng luôn toàn vẹn
Yêu bóng nhớ thương quá ấm nồng
Dạ thảm sầu ngày đêm mỏi ngóng
Hiu buồn cảnh ngập nước tràn sông

(Đọc ngược lại từ trên xuống)
Đông về muộn nhẹ gió hanh nhiều
Lồng bóng dãi sương đậm đến chiều
Ngắm đợi mong đùa hoa nhạt nắng
Trông chờ mãi thích trẻ căng diều
Vẹn toàn luôn mộng mơ tình ước
Nồng ấm quá thương nhớ bóng yêu
Ngóng mỏi đêm ngày sầu thảm dạ
Sông tràn nước ngập cảnh buồn hiu
15/7/2021
Tú Sụn