ĐI CÂU

Ảnh: Sưu tầm


Mẹ mua cho chục lưỡi câu
Một cuộn cước nhỏ để lâu chưa dùng
Hôm nay có bạn chơi cùng
Rủ đi câu cá, rộc Phùng xóm trong
Ruộng nay lúa đã làm đòng
Nhiều cây điên điển mà lòng vui sao
Nhổ ba bốn gốc làm phao
Chặt nhành tre đực bên rào ông Mân
Chọn nhành dài nhỏ làm cần
Mồi trùn đào ở bãi gần bờ mương
Lòng vui hai đứa lên đường
Mãi câu quên cả đến trường chiều nay
Thế là Ông xách roi cày
Tuốt mông hai đứa mặt mày tái xanh
Cá thì Mẹ cũng nấu canh
Vì giận Ông chẳng chịu ăn chút nào
Sợ ông nên trốn bờ rào
Mẹ gọi chân thấp chân cao vô nhà
Khoanh tay trình trước Ông Bà
Cho cháu xin lỗi, thế là Ông vui…
1971
Trương Quang Tú