XUÂN ĐOÀN TỤ (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


KHAI BÚT ĐẦU NĂM

Hoa đào nở rộ trước thềm hiên
Tiễn sửu, vào niên Cọp phát tiền
Phủi hết buồn tâm cười rộn rã
Không còn bực trí nghĩ triền miên
Ngày mai rạng rỡ, phương trời mới
Bốn cõi bồng, trăng cảnh dịu hiền
Nhận những điều yên bình sức khoẻ
Gia đình hạnh phúc hưởng điền viên
01.01. 2021
Thơ: Giang Hoa

Hoạ bài KHAI BÚT ĐẦU NĂM của Giang Hoa-hoạ nguyên vận

XUÂN ĐOÀN TỤ
Rực rỡ mai vàng cạnh mé hiên
Rìa sân vạn thọ, cúc đồng tiền
Xuân về rộ thắm màu hồng lộc
Đông mãn phai tàn sắc mộc miên
Tống cựu hân hoan mời cọp dữ
Nghênh tân bịn rịn tiễn trâu hiền
Cây nêu bỡn gió chào năm mới
Rộn rịp đầu làng lính phục viên
1/1/2022
Tú Sụn