NGÂN SÁCH KHÔNG PHẢI LÀ…LÁ MÍT”*

Ảnh: Sưu tầm


Làm doanh nghiệp quá khổ
Lấy dự án, bôi trơn
Vào thi công trích trước
Chục phần trăm có hơn

Chưa nói còn một lũ
Các cơ quan, ban ngành
Chúng bu vào mà rỉa
Nuốt hết lá tới cành

Thế là bị rút ruột
Không làm cũng không xong
Mà làm thì bị lỗ
Rồi bỏ đó khóc ròng

Thế là bị dang dở
Doanh nghiệp mất mớ tiền
Ngân sách cũng bị mất
Quan chức rủng rỉnh tiền

Công trình phơi mưa nắng
Báo chí lại phanh phui
Lãnh đạo im phăng phắc
Vì trót ăn tiền rồi

Điển hình ở Hà Tĩnh
Bờ kè sông Ngàn Sâu
Chống lụt xã Phương Mỹ
Nhìn thấy mà phát sầu

Dự án hơn trăm tỷ
Thuỷ lợi pleikeo
Tỉnh Gia Lai cũng vậy
Hỏi sao không đói nghèo

Lãnh đạo vẫn thăng tiến
Công trình thì bỏ hoang
Doanh nghiệp bị phạm tội
Tất cả do quan gian

Đâu phải là lá mít
Mà hoang phí vậy trời
Tiền của dân đóng thuế
Là nước mắt mồ hôi
25/8/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo laodong.vn: Ngân sách không phải là… “lá mít”!