PHỐ NÚI VÀO ĐÔNG (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


PHỐ NÚI VÀO ĐÔNG

Phố ngọc làn sương bỗng phủ mờ
Đông về nhuộm tím cả vần thơ
Tình vương ngõ trúc âm thầm mở
Cảnh ướp vườn hoa lặng lẽ chờ
Đợi bởi câu thề ân vẫn nhớ
Ghi rằng tiếng hẹn nghĩa hoài mơ
Rừng xanh suối mộng nồng hơi thở
Những phút còn đây thuở dại khờ .

𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍 𝕿𝖍ố𝖓𝖌

Hoạ bài thơ PHỐ NÚI VÀO ĐÔNG của Thanh Thống

PHỐ NÚI VÀO ĐÔNG
Kon Tum phố núi đẫm sương mờ
Thác suối vào Đông gợi ý thơ
Rợp bóng đường xinh đau đáu nhớ
Thênh thang phố đẹp ngẩn ngơ chờ
Giàu sang hạnh phúc còn than thở
No ấm yên bình cố ước mơ
Trùng điệp đại ngàn hy vọng mở
“Thánh nhân biệt đãi kẻ khù khờ”*
14/12/2022
Tú Sụn
* Ý của câu nói người xưa