THU (4)

Ảnh: Sưu tầm


Thu! Một trời thu! Ôi tuyệt diệu
Nguồn thơ lai láng vội tràn về
Hút hồn tôi, nhạc lòng lên điệu
Dội sóng ngầm man mát, đê mê

Nét thu buồn, hoang vu man dại
Làn trong veo, cong vút, xanh rì
Chút lúng liếng say hồn tôi mãi
Nét yêu kiều bóng dáng Tây Thi

Có cả mùa thu chìm trong ấy
Dịu mát, êm đềm, thoang thoảng hương
Em cất mùa thu khi nào vậy
Dâng dâng trìu mến một niềm thương
23/3/2018
Tú Sụn