CHỈ CÓ Ý THỨC NGƯỜI DÂN MỚI DẬP ĐƯỢC DỊCH

Ảnh: Sưu tầm


Chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai
Trong ba thứ đó đố ai dự lường
Gây bao mất mát tang thương
Gây bao hệ luỵ đoạn trường lắm thay
Đứng trước dịch bệnh hôm nay
Trên toàn thế giới những ngày tan hoang
Dù cường quốc vẫn hỗn mang
Dù nước lớn vẫn hoang tàn xác xơ
Chống dịch ư! Có mà mơ
Phòng dịch, thời điểm, thời cơ là vàng
Từ đô thị đến xóm làng
Dừng ngay tại chỗ mới màng yên thân
Khẳng định là: Ý THỨC DÂN
Không ra khỏi cửa trăm phần dịch lui
Kham khổ mười bốn ngày thôi
Mười bốn ngày đói để rồi làm ăn
Tất nhiên là có khó khăn
Còn hơn để dịch lằng nhằng triền miên
31/7/2020
Tú Sụn