BÉ CÁI NHẦM*

Ảnh: Sưu tầm

Đài vê tê vê một**
Cho cả nước đau đầu
Lấy ông Phạm Trinh Cán
Thay ông Trần Dụ Châu

Là kẻ phạm trọng tội
Phải nhận án tử hình
Bé cái nhầm bậy bạ
Gây bao nỗi bất bình

Nhà hoạt động cách mạng
Bố bà Phạm Chi Lan
Mà đưa tin ác thế
Cả cộng đồng hoang mang

Nhà đài nay tệ hại
Biên tập cứ như xia***
Nên lấy râu ông nọ
Cắm vào cằm bà kia
15/10/2021
Tú Sụn
* Bản tin Thời sự chính lúc 19h ngày 14/10/2021, VTV1 có một phóng sự về “làm trong sạch đội ngũ” đưa câu chuyện ông Trần Dụ Châu bị kết án tử hình (1950) nhưng lại lấy ảnh đại tá Phạm Trinh Cán làm minh hoạ?
** VTV1
*** Xia: Tiếng Pháp là Chier.