GỞI UBKTTW (lần2)

Ảnh: Sưu tầm


Bảy cá nhân đương chức
Một tập thể làm sai
Trung ương đã kết luận
Không kỷ luật một ai

Lần này lòi bộ mặt
Toàn gian giảo trơ lì
Toàn đồng bọn nhau cả
Bao che, kỷ luật gì

Cả một Ban Thường vụ
Do bà Vân đứng đầu
Tất cả to gan thật
Vụ này không ổn đâu

Nếu Trung ương im lặng
Là nhu nhược, là tồi
Chúng nó trêu ngươi vậy
Đều là quan tham thôi

Chống thì phải triệt để
Không qua quýt nửa vời
Bọn quan gian lờn mặt
Đâu lại vào đó thôi

Bọn này còn tồn tại
Ông Chữ sẽ chỉ huy
Vẫn như là chưa chống
Quảng Ngãi chẳng còn gì

Cả một Ban Thường vụ
Lãnh đạo nhiệm kỳ này
Cần loại bỏ tuyệt đối
Tìm nhân sự khác thay
3/9/2020
Tú Sụn
* Loạt quan chức Quảng Ngãi sai phạm chỉ phải ‘rút kinh nghiệm’