DÂN LÀM CHỦ DÂN KIỂM TRA

Ảnh: Sưu tầm


Vừa qua BOT Ninh Lộc
Có biểu hiện ăn gian
Bà con bỏ công việc
Ngồi đếm xe hiên ngang

Đúng là việc nhà nước
Nhưng Nhà nước bỏ lơ
Bộ Giao thông làm ngơ
Dân kiểm tra, đúng luật

Làm BOT không minh bạch
Để ăn cướp của dân
Thu nhiều báo cáo ít
Kéo thời gian chục lần

Có quy định nào cấm
Người dân tự đếm xe
Vậy mà BOT Ninh Lộc
Và Bộ Giao thông đe?

Chính quyền cũng vào cuộc
Hòng cản trở đếm xe
Ghép vào tội quá khích
Nói bậy ai mà nghe

Dân có quyền giám sát
Dân có quyền kiểm tra
Có thế việc gian lận
Mới được móc lòi ra

Đây là việc lãnh đạo
Nhưng lãnh đạo cùng phe
Họ chung chi chia chác
Nên lãnh đạo bao che

Ở đâu có áp bức
Ở đó có đấu tranh
BOT làm ăn chụp giựt
Dân ngồi im sao đành

Thấm nhuần chủ nghĩa Marx
Người dân đã dấn thân
Kẻ nào dám cản trở
Là kẻ thù của dân
4/3/2019
Tú Sụn