LẠI BỎ HOANG

Ảnh: Sưu tầm


Lại hoà cùng cả nước
Xây rồi quyết bỏ hoang
Bệnh viện ở Nam định
Gần ngàn tỷ dở dang

Hỏi bộ trưởng y tế
Hà cớ để như ri
Bệnh nhân đang nằm ghép
Lãnh đạo phải làm gì

Có vì dân vì nước
Thuế là máu là xương
Sao không biết xấu hổ
Khi đến tháng lãnh lương

Trước khi lập dự án
Có nghị quyết chỉ đường
Tại sao thiếu kinh phí
Dừng lại bảy năm trường

Trách nhiệm lãnh đạo tỉnh
Chưa thể hiện chu toàn
Nhiệm vụ bộ y tế
Chưa thực thi đàng hoàng

Sử dụng tiền ngân sách
Coi thường như lá cây
Lãnh đạo gì như vậy
Đúng mặt dạn mày dày

Học tập noi giương Bác
Mà làm thế được sao
Cứ tham ô lãng phí
Vẫn giữ chức vụ cao

Dân hết tin là phải
Dân căm ghét không oan
Đã sai phải từ chức
Xứng gì quan mà quan

Xin hỏi ông Thủ tướng
Có biết vụ này chưa
Đã bảy năm rồi đấy
Ra tay cho nó chừa
6/11/2018
Tú Sụn