BUỒN THẾ SỰ

Ảnh: Sưu tầm


Đau đáu từng ngày với nước non
Buồn này day dứt mãi đang còn
Công danh hết bận, lòng phiền não
Thế sự chưa bình, dạ héo hon
Đất nước tiền nhân tâm vĩ đại
Con người hậu thế thói cò con
Tranh giành chức tước tham lam tệ
Thử hỏi còn gì nước với non
31/3/2020
Tú Sụn