VỊ THẨM PHÁN “KHÔN LỎI”

Ảnh: Sưu tầm


Vị thẩm phán khôn lỏi
Tên là Giáp Văn Huyên
Khi thụ lý vụ án
Gọi bị cáo đòi tiền

Ăn gì cũng hoá chất
Vị thẩm phán hoang mang
Nên phải ăn hối lộ
Cho sạch và an toàn

Toà án nhân dân huyện
Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang
Chánh án, phó chánh án
Cũng đều bị liên quan

Cho nên cả ba vị
Đều sẽ phải hầu toà
Xấu hổ ngành Tư pháp
Làm ô nhục Quốc gia

Thật ê chề nhục nhã
Từ chỗ xử người ta
Giờ ra vành móng ngựa
Không còn miệng kêu ca

Vị thẩm phán khôn lỏi
Chọn thứ ăn an toàn
Đó là ăn hối lộ
Đúng là loại gian ngoan
16/3/2019
Tú Sụn