QUẢN LÝ TỒI

Ảnh: Sưu tầm

QUẢN LÝ TỒI
Dân trôi làng mạc cũng cùng trôi
Đáng trách bộ kia quản lý tồi
Buông lỏng lơ là không quản lý
Thả xuôi vô cảm chẳng ngăn thôi
Hay chăng chấm mút đôi ba đã
Cũng có ăn chia chút ít rồi
Pháp luật rành rành mà vẫn dám
Tung hoành làm bậy khổ dân tôi
25/6/2022
Tú Sụn