PHÓNG SINH

Ảnh: Sưu tầm


Nếu như không có phóng sinh
Chim kia tung cánh an bình thiên nhiên
Phóng sinh tập tục ưu phiền
Có cầu nên đã khắp miền có cung
Nhân từ – độc ác sống chung
Phóng sinh như thế vô cùng ác nhân
Con chim bị nhốt bao lần
Cũng vì tập tục góp phần đau thương
Thiện tâm nhưng lại vô thường

28/8/2018
Tú Sụn