CÔ ĐỘC

Ảnh: Sưu tầm


Bất thần nên hoá đá
Ngậm sầu dưới trời mây
Chán đời cảnh cô độc
Vì gió chỉ rung cây
Không còn người bầu bạn
Cam vất vưởng qua ngày
Không còn lời ân ái
Từng đêm giấc mộng cay
Không còn ánh mắt ngọt
Hết rồi chút men say
27/3/2020
Tú Sụn