GIẢM GIÁ XĂNG*

Ảnh: Sưu tầm


Lạy ông Tài chính-Công thương
Bày ra trò bịp coi thường thần dân
Mấy đồng bạc lẻ ai cần
Giảm giá dưới đất, khi nâng lên trời
Đúng là xứng đáng trò đời

16/1/2020
Tú Sụn
* Chiều 15/1,liên Bộ Tài chính – Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần. Theo đó, giá xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 77 đồng/lít, xăng E5 RON 92 giảm 36 đồng/lít. Giá bán loại xăng này trên thị trường xuống 19.845 đồng/lít.