TỒI

Ảnh: Sưu tầm


Tiền ngân sách họ coi như rác
Nhắm mắt chi không nghĩ ngợi gì
Phê duyệt bừa luân phiên xuất cảnh
Ra nước ngoài công tác – là đi

Trong năm năm ngốn hơn ngàn tỷ
Các bộ, ngành, các tỉnh, cơ quan
Họ hỉ hả cùng nhau đăng ký
Họ vung tay, mấy chục ngàn đoàn

Trong số đó phần đông sai trái
Đi việc riêng, du lịch mê tơi
Họ vô cảm vô tâm vô dụng
Họ vô lương, vô lý… vô hồi

Một tiền lệ xấu xa, bỉ ổi
Mà các quan lợi dụng đi chơi
Cũng đề xuất, cũng phê, cũng duyệt
Ghét làm sao! Lắm lãnh đạo tồi
20/6/2018
Tú Sụn