THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO*

Ảnh: Sưu tầm


Qua rất nhiều Nghị quyết
Đã xác định nước ta
Ở thời kỳ quá độ
Ý là nói nôm na:

Tiền xã hội chủ nghĩa
Chúng ta đang tiến lên
Quyết xây dựng đất nước
Giàu đẹp và vững bền

Nay Phùng Hữu Phú nói
Được báo Thanh Niên đăng
Là thông tin chính thức
Đọc mà thấy băng khoăn

Lên chủ nghĩa xã hội
Chưa rõ hết bao lâu
Cần tiếp tục nghiên cứu
Giờ chưa biết đến đâu

Vừa đi vừa nghiên cứu
Con đường tít mù tăm
“Lâu nay chưa làm được”
Thời gian tính trăm năm

Nói thật khó nghe lắm
Quá độ đến trăm năm
Hậu sinh có đi tiếp
Có chấp nhận bao lăm?

Ông dẫn lời bác Trọng
Khi tiếp xúc cử tri:
“Có khi trăm năm nữa
Cũng chưa có được gì”!

Nghe Phùng Hữu Phú nói
Thế này là thế nào
Phải trăm năm quá độ?
Phải gian khổ biết bao!?
11/6/2020
Tú Sụn
* Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Phùng Hữu Phú cho biết, lộ trình phát triển đất nước ta thời kỳ quá độ là thế nào “là vấn đề rất vướng, chưa rõ, lâu nay chưa làm được” và cần tiếp tục nghiên cứu. Đó là lộ trình phát triển đất nước ta thời kỳ quá độ là thế nào? Trước đây ta dùng khái niệm “bước đi bước đầu”, “chặng đường đầu”, “giai đoạn đầu”. Có lần Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri, có người hỏi: bao giờ chúng ta có chủ nghĩa xã hội? Tổng bí thư nói chúng ta chưa nghiên cứu tường minh vấn đề này, có khi trăm năm nữa cũng chưa có chủ nghĩa xã hội. Thế thì thời kỳ quá độ (lên chủ nghĩa xã hội) là bao lâu, có mấy chặng đường thì chưa rõ”, ông Phú nói và cho biết, đây là vấn đề sẽ cố gắng tập trung làm rõ trong thời gian tới.