SÀI GÒN CHỐNG NGẬP*

Ảnh: Sưu tầm


Hàng ngàn óc quan chức
Ba mươi ngàn tỷ đồng
Gọi là để chống ngập
Đường Sài Gòn thành sông
14/6/2020
Tú Sụn
* Phố Sài Gòn biến thành sông sau mưa, xe máy trôi bồng bềnh trong nước đen ngòm.