XIN ĐỪNG LẤY ĐÁ GHÈ CHÂN*

Ảnh: Sưu tầm


Cứ như đang ở trên trời
Vừa rơi xuống đất, anh ngồi ghế cao
Khua môi múa mép tào lao
Quên rằng ở vị trí nào lâu nay
Hơn ba năm cứ chỉ tay
Cải cách, cải tổ đêm ngày triền miên
Tốn mấy chục ngàn tỷ tiền…

Mà chê chất lượng sinh viên của mình
Chê trường, chê cả chương trình
Anh bêu thầy giáo, phê bình khơi khơi
Tự anh moi móc anh thôi
Vì anh lãnh đạo vừa tồi vừa sai
Giờ thì đổ lỗi cho ai
Ai đây thiếu đức thiếu tài cầm cân
Xin đừng lấy đá ghè chân
Tự mình bêu riếu bản thân của mình
Để rồi thiên hạ họ khinh

27/9/2019
Tú Sụn
* Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: ‘Nhiều sinh viên ra trường vẫn còn ngơ ngác’. Chương trình đào tạo chưa sát với thực tiễn, quy trình xây dựng, tổ chức chưa hợp lý dẫn đến sản phẩm đào tạo ra chưa thực sự thích nghi ngay, thầy dạy trò chép, thực tập, thực tế gọi là có, chưa tạo ra được hệ sinh thái đào tạo đổi mới.