CẢNH GIÁC CAO

Ảnh: Sưu tầm


CẢNH GIÁC CAO
Đánh nhau ác liệt chẳng hề nao
Qua cuộc chiến tranh mãi tự hào
Thú dữ xem thường đâu sợ hãi
Đạn bom vẫn trụ có làm sao
Quân thù quyết tử không chùn bước
Dịch bệnh đề phòng cảnh giác cao
Bè bạn giao lưu mời đố dám
Năm Ka gìn giữ quá lao đao
16/2/2022
Tú Sụn