ĐÀN VỊT VÔ PHÚC

Ảnh: Sưu tầm


Mẹ nuôi chục vịt mười hai
Tăn tiu mấy tháng lông dài phổng phao
Mười một con mập và cao
Một con đẹt lét khào khào khi kêu
Hằng ngày em* cầm cây nêu
Lùa vịt ra ruộng đều đều kiếm ăn
Có gì vui sướng chi bằng
Mai kia bán vịt mua chăn, sắm đồ
Lo xa cứ sợ chồn vồ
Chuồng thưng vững chắc, trát hồ kín bưng
Đêm đêm em dậy coi chừng
Mỗi ngày vịt lớn lòng mừng biết bao
Lính lên dấu vịt trong rào
Vịt kêu quặp quặp lính vào bắt ngay
Mỗi thằng mỗi con mỗi tay
“Còn con vịt đẹt cho mầy đó nghe”
Trời ơi lòng dạ tái tê
Vịt to hết trọi, nó chê con này
Thằng nữa vừa đến cau mày
“Vịt nhỏ cũng lấy, đưa ngay bây giờ”
Buồn đau em đứng thẫn thờ
Trắng tay, em có nào ngờ vậy đâu
Ông trời có mắt trên đầu
Sao không giết lũ đầu trâu cho rồi…
1972
Trương Quang Tú

* Là chú Thư