ÔI CÒN GÌ SƠN LA*

Ảnh: Sưu tầm


Bà Nguyễn Thị Hồng Nga
Sửa điểm thi quốc gia
“Không sửa khó tồn tại”
Ôi! Còn gì Sơn La?

Thế lực nào ghê gớm
Sinh ra nông nỗi này
Khiến cho một nhà giáo
Thốt lên lời buồn thay

Sửa điểm là phạm pháp
Mà thành ra dĩ nhiên
Không sửa không tồn tại
Nghe qua mà nổi điên

Ngành giáo dục của tỉnh
Và lãnh đạo Sơn La
Hầu hết là phạm pháp
Như lời bà Hồng Nga

Gian lận mới tồn tại
Thì còn thể thống gì
Chính phủ có nghe thấy
Hãy cứu Sơn La đi
28/5/2020
Tú Sụn
* Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) trong lời nói sau thừa nhận sai phạm khi cùng những người khác sửa bài, nâng điểm. Thanh minh nếu không làm vậy thì sẽ “không tồn tại được”, bà Nga được mong HĐXX xem xét cho hưởng khoan hồng.