HẾT RỒI

Ảnh: Sưu tầm


Mù sương lối cũ mịt mờ
Vườn xưa im lặng như tờ hoang vu
Hồn sầu nương náu ngục tù
Héo hon thân xác, buồn thu não nùng
Hết rồi một thuở vui chung
Hết rồi ngày tháng ta cùng bên nhau
Nén lòng gặm nhấm thương đau
Em ơi khao khát ngày sau tương phùng
26/4/2020
Tú Sụn