CÂY CẦU CẢNH

Ảnh: Sưu tầm


Cầu mười lăm tỷ đã xây xong
Hai năm làm cảnh thấy chạnh lòng
Người dân lội suối xem cầu cảnh
Doanh nghiệp chờ tiền ngóng cổ trông
Nhà nước phát ngân nhưng hờ hững
Địa phương thiếu vốn phải chờ mong
Hoà Bình chơi trội xây cầu cảnh
Hữu danh vô thực, quá là ngông
30/10/2018
Tú Sụn