KHÁT KHAO

Ảnh: TQT


Nhớ em tím nắng chiều xuân
Tím làn gió mỏng, tím từng góc mây
Nhớ em bóng núi lắt lay
Triền sông nghiêng ngả, thân này ngả nghiêng
Từ trong sâu thẳm niềm riêng
Khát khao ánh mắt dịu hiền ngày nao
13/4/2020
Tú Sụn