KHÔNG HỔ DANH “LÃO PHẬT GIA”

Ảnh: Sưu tầm


Vang lừng một cõi đất Hà Giang
Một “lão phật gia” đội lốt quan
Dám làm những việc thiên hạ chịu
Dám nói những câu đến bẽ bàng

Vang lừng một cõi chốn biên cương
Nhất phẩm tỉnh nhà ngang đế vương
Tuyển dụng người thân dăm mươi đứa
Luật pháp, càn khôn vẫn coi thường

Vang lừng thân thế “lão phật gia”
Lão xin nâng điểm đã lộ ra*
Công an biết tỏng mà im bặt
Chớ ghi gì kết luận điều tra

Vang lừng danh tiếng “lão phật gia”
Quyền lực Trung ương chỉ gọi là
Đáng ra khởi tố đem xét xử
Nhưng rồi thậm thụt, lại được tha

Vang lừng câu nói ươn bất hủ
Ai “gắp điểm bỏ tay con ông”
Đúng là bản chất “trung kiên” đấy
Thề quyết không khai tội của ông
17/10/2019
Tú Sụn
* Công an tỉnh Hà Giang có thu giữ được tại nhà ông Nguyễn Thanh Hoài một mẩu giấy khổ 10x9cm, trên giấy có ghi “P.T.H.Tr. (xin phép viết tắt tên thí sinh – PV), SBD: 070389; P: 17; HĐT Hùng An (Lão phật gia nhờ)”.