LÍ TƯỞNG NHẠT NHOÀ*

Ảnh: Sưu tầm


Hơn bốn triệu rưỡi đảng viên
Rải ra đều khắp mọi miền Việt Nam
Cấp lãnh đạo thành quan tham
Nhóm công chức chỉ biết làm lấy lương
Có cơ hội thì nhiễu nhương
Tranh thủ chấm mút chuyện thường xảy ra
Nhóm còn lại thầm kêu ca
Hàng ngàn cấp uỷ chỉ là nộm thôi
Đảng viên nhụt chí hết rồi
Dĩ hoà vi quý cho đời được yên
Có khi ngậm miệng ăn tiền
Có khi tránh né khỏi phiền bản thân
Niềm tin dân chúng cạn dần
Uy tín của Đảng lần lần phôi pha
Đảng viên lí tưởng nhạt nhoà
Đúng – sai mặc kệ, còn là đảng viên?
Có người mặc kệ vì tiền
Có người mặc kệ được yên phận mình
Đảng ta là đảng quanh vinh
Mục tiêu lí tưởng dân mình ấm no
Không đấu tranh ai làm cho
Mất bò đừng để, mới lo làm chuồng
Tệ quan liêu thật đáng buồn
Tệ tham nhũng là ngọn nguồn bấy lâu
Nhìn lãnh đạo mà phát rầu
Đà này đất nước còn lâu hoá rồng
15/8/2019
Tú Sụn
* Qua nhiều vụ việc cụ thể mà Uỷ ban Kiểm tra trung ương xem xét, xử lý, mới thấy ở dưới cơ sở không đơn giản. Thấy cái đúng để bảo vệ không dám, thấy cái sai cũng không dám đấu tranh.