SAI LẦM CỦA LÃNH ĐẠO

Ảnh: Sưu tầm

Khi dịch đang bùng phát
Nhiều ca trong cộng đồng
Lại tuyên bố dõng dạc
Tạo nên những đám đông

“Trong vòng bốn ngày nữa
Dịch vẫn như thế này
Ai ở đâu ở đó
Thời gian là bảy ngày”*

Sau lời tuyên bố đó
Người dân liền vội vàng
Chen nhau ở siêu thị
Gây nguy cơ lây lan

Thật là quá tai hại
Lãnh đạo đã vô tình
Rồi dăm ba ngày nữa
Nhiều ổ dịch phát sinh

Người dân cũng đánh trách
Biết là nguy cơ cao
Chen lấn nhau như thế
Nhỡ nhiễm bệnh thì sao?

Có thân không biết giữ
Rồi về lây cả nhà
Thiếu thực phẩm không chết
Nhiễm dịch thì ra ma
12/8/2021
Tú Sụn
* Lãnh đạo Đà Nẵng công bố: nếu dịch bệnh không giảm trong 4 ngày tới, TP sẽ áp dụng phương án không mong muốn, đó là “ai ở đâu phải ở đó”, người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà, cán bộ, người lao động ở lại nơi làm việc.