PHÚT ĐẦU THU

  • Ảnh: Sưu tầm


PHÚT ĐẦU THU
Nắng hạ chùng chình chửa muốn đi
Gió Thu lặng lẽ hát rầm rì
Chồi xinh say mộng nên ham lạ
Lá biếc mê hồn bởi thấm si
Lúng liếng hớ hênh hằng ngóng đợi
Đong đưa khêu gợi quá yêu vì
Hương lan phảng phất từ muôn lối
Ấm áp dâng tràn ngập chốn ni
17/8/2023
Tú Sụn