VUÔNG TRÒN CẠN KIỆT

Ảnh: Sưu tầm


VUÔNG TRÒN CẠN KIỆT
Thổn thức tròn đêm mệt rã rời
Tại sao duyên nợ khó mê tơi
Lương tâm hiện tại buồn tàn kiếp
Thể xác tương lai nhọc hết đời
Hạnh phúc sum vầy đang một chốn
Ân tình cách biệt sắp đôi nơi
Vuông tròn cạn kiệt còn đâu nữa
Mái ấm tan tành phải thế thôi
10/11/2022
Tú Sụn