THƠ VUI ĐỜI LÍNH

Ảnh: Sưu tầm


Đời lính phong trần có đúng không?
Thao trường, trận mạc chẳng sờn lòng
Biên cương, hải đảo triền miên lội
Lính này chắc chắn lính phòng không!

Đời lính thiệt thòi có đúng không?
Năm thì mười hoạ mới thoả mong
Đám quân thường trực trên hai bốn
Lính nào cũng phải lính phòng không!

Đời lính mủi lòng có đúng không?
Dập dìu bông tuyết với bông hồng
Tiếc thay điều lệnh và kỷ luật
Chớ hòng tán tỉnh, lại phòng không!

Đời lính phong tình có đúng không?
Đạo đức, thuỷ chung… đã nằm lòng
Cho dù cách trở triền miên vậy
Vẫn quyết kiên cường lính phòng không!

Đời lính huy hoàng có đúng không?
Lính cậu, lính kiểng, lính long nhong
Cơ quan, bệnh viện ngày tám tiếng
Làm gì có chuyện lính phòng không!
15/5/1980
Tú Sụn