GỞI EM QUANG QUỐC VIỆT

Ảnh: Sưu tầm


Một thằng dốt một thằng đần
Hai thằng cộng lại ngàn lần tai ương
Em Việt hoàn cảnh đáng thương
Đã nghèo mà gặp một phường vô tri
Cố gắng học cố gắng thi
Vào trường quân đội còn gì vui hơn
Thế rồi gặp cảnh tủi hờn
Bác sỹ kết luận xanh dờn bị lao
Thế là chân thấp chân cao
Khám nhiều bệnh viện có nào bệnh mô
Tối tăm sự nghiệp tiền đồ
Khi phòng đào tạo điên rồ phát ngôn
Ông Thi lớn miệng hùng hồn
Không đủ tiêu chuẩn! Vùi chôn cuộc đời
Sao mà khổ thế Việt ơi
Tự dưng tai nạn trên trời vạ lây
Bỏ công học tập bao ngày
Giờ thành công cốc, đoạ đày thân em
Ông trời có mắt mà xem
Bác sỹ ngu dốt ghi thêm bệnh vào
Thầy đần tính khí tào lao
Quan liêu hách dịch làm sao bây giờ
Nhà trường ú ớ làm ngơ
Cầm lòng nén giận đợi chờ ơn trên
Nếu mà trên ấy ngủ quên
Thì em không biết phải nên làm gì
Xã hội này quá lạ kỳ
Nó thiếu trách nhiệm thiếu nghì với dân
Việt ơi em quá khổ thân

6/10/2018
Tú Sụn