CÁNH CÒ CHIỀU THU

Ảnh: Sưu tầm


CÁNH CÒ CHIỀU THU
Bay lả bay la những cánh cò
Chiều Thu bàng bạc nhốm màu tro
Sương gieo thấm đẫm neo lời hẹn
Gió lượn mơn man nhớ tiếng hò
Nhánh lúa xanh tươi cần tưới tắm
Màu hoa rực thắm khỏi chăm lo
Như bông điểm xuyết trên đồng ruộng
Bay lả bay la những cánh cò
27/8/2023
Tú Sụn