VỚ VẨN (thơ vui)

Ảnh: Sưu tầm

Tịch thu phương tiện mua dâm
Tai như đang bị nghe nhầm hiểu sai
Đề xuất dự thảo như hài
Cái ấy trong háng đố ai thu về
Một ý kiến thật lạ ghê
Muốn thu thì phải gây mê đàng hoàng
Có kíp phẫu thuật giỏi giang
Để được an toàn ngâm đá thật mau
Là tang vật, chẳng giống nhau
Nhập kho sẽ hỏng, để lâu tốn tiền
Đông lạnh có ký hiệu riêng
Nhỡ khi trả lại nhầm, phiền lắm thay
Thu tang vật, ý kiến hay
Sẽ không tái phạm những ngày về sau
Vớ vẩn nhưng thông qua mau
Hết ngay tệ nạn mại dâm tức thì
…….
17/7/2021
Tú Sụn