THÔN LỘNG QUYỀN XÃ GIAN LẬN*

Ảnh: Sưu tầm


Không riêng gì Thanh Hoá
Tiếp đến là Hoà Bình
Chính quyền xã gian lận
Thôn lộng quyền, bất minh

Hộ người nhà quan xã
Hộ khá giả, hộ giàu
Xã đưa vào danh sách
Thành hộ nghèo như nhau

Là hộ nghèo thật sự
Hoặc là hộ cận nghèo
Trưởng thôn loại ra tất
Nói là đã thoát nghèo

Gói hổ trợ Covid
Thành ra đi nhầm nhà
Phát cho hộ khá giả
Hộ nghèo ngồi thở ra

Dân nghèo nêu thắc mắc
Thôn trưởng quát như gào
“Đến nhà tôi mà lấy”
“Nhà có ba con dao”!

Xã, thôn đều gian lận
Người dân nghèo bất bình
Cần xử lý nghiêm khắc
Pháp luật phải công minh
22/5/2020
Tú Sụn
* Người dân thôn Rậm tố khi thắc mắc quyền lợi hưởng tiền hỗ trợ COVID-19 đã bị trưởng xóm quát tháo “thiếu tiền đến nhà tôi mà lấy” kèm lời đe dọa nhà có 3 con dao.