KHÔN NGUÔI (ngũ độ thanh)

(Ngũ độ thanh)

Vỡ mộng duyên rồi cách trở nhau
Ngàn thu quạnh quẽ hắt hiu dàu
Âm thầm trí quẫn dâng niềm tủi
Khắc khoải nao lòng đẫm lệ đau
Ngậm đắng còn cay lần đã trải
Ôm buồn hết hỉ mãi ngàn sau
Thành ra mệnh số là xui xẻo
Phận mỏng này mang nỗi uất sầu
20/6/2021
Tú Sụn